Warunki najmu

 1. Minimalny wiek kierowcy - 21 lat (prawo jazdy minimum 1 rok).
 2. Wyjazdy poza granicę RP są dozwolone po uzyskaniu zgody wypożyczalni.
 3. Najemca wypożycza samochód z pełnym bakiem paliwa i taki sam zobowiązuje się zwrócić.
 4. Samochody są wynajmowane bez prawa odstępowania osobom trzecim.
 5. Samochody posiadają ubezpieczenie OC w wariancie standardowym (udział własny ograniczony do max 2000zł) lub w wariancie pełnym (bez udziału własnego).
 6. Koszt naprawy uszkodzonych opon zawsze obciąża najemcę.
 7. Za wszelkie uszkodzenia pojazdu, które nie są pokrywane przez ubezpieczenie, odpowiedzialność materialną ponosi najemca.
 8. Przedłużenie czasu najmu wymaga zgody wypożyczalni. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu i brak zwrotu auta w ciągu 24 godzin od zakończenia umowy powoduje zawiadomienie policji (przywłaszczenie samochodu - art. 284 KK)
 9. Najemca zobowiązuje się do:
  1. codziennej obsługi samochodu (sprawdzanie poziomu oleju, płynu chłodzącego, stanu oświetlenia itp.)
  2. utrzymania samochodu w należytej czystości
  3. użytkowania samochodu zgodnie z przeznaczeniem (w szczególności zakaz przekraczania ładowności i ilości przewożonych pasażerów)
  4. zabezpieczenie samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie auta, parkowanie w bezpiecznych miejscach)
  5. zwrotu samochodu zgodnie z miejscem i czasem okreśonym w umowie.
 10. W przypadku kolizji drogowej należy natychmiast powiadomić wypożyczalnię.
  Jeżeli wypadek zaistaniał nie z winy najemcy to należy uzyskać pisemne oświadczenie sprawcy zdarzenia (zawierające przyznanie się do winy, opis i szkic zdarzenia, dane osobowe sprawcy, nr rej. i nr polisy auta sprawcy) lub wezwać policję.
 11. W przypadku awarii auta prosimy o pilny kontakt z wypożyczalnią. FHU Piast zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby szybko usunąć awarię lub wymienić pojazd. FHU Piast bierze odpowiedzialność finansową wyłącznie za bezpośrednie koszty usunięcia awarii.
 12. Wszelkie sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy w Gdańsku.

W razie wątpliwości i ewentualnych pytań dotyczących warunków umowy prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Godziny otwarcia

 • poniedziałek - piątek: 8:00 - 20:00
 • sobota: 9:00 - 14:00
 • niedziela: 19:00 - 20:00
 • lub według umowy

Kontakt