Regulamin konkursu "MAJOWE AUTO"

Regulamin konkursu
“MAJOWE AUTO”
Piast spółka cywilna
Robert Błaszczyk Krzysztof Zapadka

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma Piast spółka cywilna Robert Błaszczyk, Krzysztof Zapadka z siedzibą w: 80-332 Gdańsk, ul. Piastowska 43, NIP: 584-28-11-836.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które ukończyły 21 rok życia.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Konkurs trwa od 5.04.2024r. do 29.04.2024r. (do końca dnia).
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 30.04.2024r. za pośrednictwem fanpage’a PIAST Car Rental.
 5. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/piastcarrental/?locale=pl_PL.
 6. Będzie nam niezmiernie miło jeśli uczestnik polubi/zaobserwuje fanpage’a PIAST Car Rental.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na wskazaniu ilości samochodów znajdujących się na obrazku konkursowym poprzez wpisanie komentarza pod postem konkursowym. Zwycięzcą zostaje osoba, która jako pierwsza wskaże poprawną ilość aut (jeśli żaden z Uczestników nie udzieli poprawnej odpowiedzi, zwycięzcą zostaje Uczestnik, który jako pierwszy wskazał liczbę najbardziej zbliżoną do prawidłowego wyniku).
 2. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.
 3. W konkursie zostanie wyłoniony jeden Zwycięzca, wybrany przez Piast spółka cywilna Robert Błaszczyk Krzysztof Zapadka.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.
 5. Komentarze zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest dwudniowy wynajem auta do wykorzystania w terminie 6-31.05.2024r., Auto wskazuje Organizator spośród aut dostępnych w ofercie: nasza-oferta.
 2. Nagrodę można odebrać po uprzednim kontakcie Zwycięzcy z Wypożyczalnią samochodów Piast s.c. Robert Błaszczyk Krzysztof Zapadka, podczas którego zostanie ustalony termin odbioru nagrody. Kontakt może nastąpić telefonicznie pod numerem: +48585582633, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez wysłanie wiadomości prywatnej na fanpage PIAST Car Rental.
 3. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 31.05.2024r. po tym czasie Nagroda traci ważność.
 4. Odbiór nagrody jest równoznaczny z zaakceptowaniem przez Zwycięzcę Regulaminu Najmu Wypożyczalni samochodów Piast s.c., który dostępny jest na stronie: rezerwacja.
 5. Warunkiem odbioru nagrody jest posiadanie ważnego dokumentu prawo jazdy przez Zwycięzcę, który uprawnia do kierowania pojazdami na terytorium Polski oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport) - posiadanie dokumentów zostanie zweryfikowane w dniu rozpoczęcia wynajmu auta.
 6. Nagrodę w postaci auta na dwudobowy wynajem należy odebrać pod adresem: 80-332 Gdańsk, ul. Piastowska 43 w godzinach działania Wypożyczalni samochodów Piast s.c.:
  poniedziałek - piątek: 8:00 - 18:00
  sobota: 9:00 - 14:00
  niedziela: 17:00 - 18:00
 7. Nagrodę w postaci auta należy zwrócić w dniu zakończenia najmu pod adresem: 80-332 Gdańsk, ul. Piastowska 43 w godzinach działania Wypożyczalni samochodów Piast s.c.:
  poniedziałek - piątek: 8:00 - 18:00
  sobota: 9:00 - 14:00
  niedziela: 17:00 - 18:00
 8. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
 9. Organizator nie udziela zgody na możliwość przekazania nagrody osobom trzecim przez Uczestnika. W przypadku odstąpienia nagrody, Organizator ma możliwość odmówienia jej przekazania, przy czym nagroda przepada..
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 11. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku - MAJOWE AUTO).
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Piast spółka cywilna robert Błaszczyk Krzysztof Zapadka z siedzibą w: 80-332 Gdańsk, ul. Piastowska 43. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage PIAST Car Rental na Facebooku.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage PIAST Car Rental.
 4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.