Rezerwacja samochodu osobowego w wypożyczalni Piast s.c. – krok po kroku

Jeśli chcesz dokonać rezerwacji samochodu osobowego w naszej wypożyczalni, wybierz interesujący Cię model auta oraz miejsce, w które mamy go dostarczyć. Samochody bezpłatnie przekazujemy w siedzibie naszego biura, a także na lotnisku w Gdańsku i Dworcu PKP Oliwa (przy co najmniej trzydniowym okresie najmu).

Inne terminy wynajmu bądź miejsca dostarczenia auta ustalane są indywidualnie za pośrednictwem kontaktu telefonicznego lub mailowego.

 

Dodatkowe elementy wyposażenia pojazdu

Jesteśmy w pełni świadomi tego, że wypożyczonym przez nas autem wiele osób nie podróżuje samodzielnie. O ile jazda z dorosłymi pasażerami nie stanowi żadnego problemu, to w przypadku dziecka, konieczne jest posiadanie fotelika. Jeśli zatem planujesz podróżować ze swoją pociechą, daj nam o tym wcześniej znać lub zaznacz odpowiedni box w poniższym formularzu. Wówczas będziemy wiedzieli, żeby odpowiednio wyposażyć przygotowany dla Ciebie pojazd. Nasza firma dysponujemy fotelikami, podkładkami oraz nosidełkami różnego typu, dlatego bez problemu jesteśmy w stanie dopasować produkt do wzrostu oraz wagi dziecka. Dzięki temu Twój maluch będzie w pełni bezpieczny.

Jeśli wypożyczonym autem będzie kierowała więcej niż jedna osoba, należy również pamiętać o konieczności poinformowania nas o tym. Można to zrobić telefonicznie lub podobnie jak w przypadku fotelika, wystarczy zaznaczyć odpowiedni box.

 

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją Warunków Najmu oraz Polityki prywatności

Regulamin

1) Minimalny wiek kierowcy - 21 lat (prawo jazdy minimum 1 rok).
2) Wyjazdy poza granicę RP są dozwolone po uzyskaniu zgody Wypożyczalni.
3) Najemca wypożycza samochód z pełnym bakiem paliwa i taki sam
zobowiązuje się zwrócić.
4) Samochody są wynajmowane bez prawa odstępowania osobom trzecim.
5) Samochody posiadają ubezpieczenie standardowe (udział własny
ograniczony do max 2000zł) lub w wariancie pełnym (bez udziału własnego).
6) Koszt naprawy uszkodzonych opon zawsze obciąża Najemcę.
7) Za wszelkie uszkodzenia pojazdu, które nie są pokrywane przez
ubezpieczenie, odpowiedzialność materialną ponosi Najemca.
8) Przedłużenie czasu najmu wymaga zgody Wypożyczalni. Brak zgłoszenia
zamiaru przedłużenia najmu i brak zwrotu auta w ciągu 24 godzin od
zakończenia umowy powoduje zawiadomienie policji (przywłaszczenie
samochodu - art. 284 KK)
9) Najemca zobowiązuje się do:
- codziennej obsługi samochodu (sprawdzanie poziomu oleju, płynu
chłodzącego, stanu oświetlenia itp.)
- utrzymania samochodu w należytej czystości
- użytkowania samochodu zgodnie z przeznaczeniem (w szczególności zakaz
przekraczania ładowności i ilości przewożonych pasażerów)
- zabezpieczenie samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie auta,
parkowanie w bezpiecznych miejscach)
- zwrotu samochodu zgodnie z miejscem i czasem określonym w Umowie.

 

10) W autach obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz przewozu
zwierząt bez odpowiedniego zabezpieczenia tapicerki. W przypadku
niezastosowania się do zakazu, Najemca zostanie obciążony kosztem usunięcia
zabrudzeń/zapachu.
11) W przypadku kolizji drogowej należy natychmiast powiadomić
Wypożyczalnię.
Jeżeli wypadek zaistniał nie z winy Najemcy to należy uzyskać pisemne
oświadczenie sprawcy zdarzenia (zawierające przyznanie się do winy, opis
i szkic zdarzenia, dane osobowe sprawcy, nr. rej. i nr. polisy auta sprawcy)
lub wezwać policję.
12) W przypadku awarii auta prosimy o pilny kontakt z Wypożyczalnią. Piast s.c.
zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby szybko usunąć awarię lub wymienić
pojazd. Piast s.c. bierze odpowiedzialność finansową wyłącznie za bezpośrednie
koszty usunięcia awarii.
13) Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo dostarczenia samochodu podobnego
co zamówiony – tej samej lub wyższej klasy – przy zachowaniu wcześniej
umówionej ceny.
14) Najemca oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym samochodu
i uznaje go za zdatny do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem
15) Wszelkie sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie
Sąd Rejonowy w Gdańsku.
16) Umowę najmu sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
po jednym dla każdej ze Stron.

Limit kilometrów dla najmu ustalany jest indywidualnie.